Page 2 of 29

plakats nometne-1

dienu_kartiba_izglitiba18-1

medjugorje flier

Sloskans_A4

Lieldienu 3. svētdiena (15. 04.)

lieldienu3Pēc Jēzus augšāmcelšanās divi Viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja par to, kas bija noticis ceļā uz Emausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet, kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: “Miers jums!”
Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Viņš tiem sacīja: “Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas: tas esmu Es! Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man.” Un, to pateicis, Viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet, kad viņi aiz prieka vēl ne­ticēja un brīnījās, Viņš tiem teica: “Vai jums šeit ir kas ēdams?” Tie pasniedza Viņam gabalu ceptas zivs. Un Viņš paņēmis ēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem sacīja: “Šeit ir tie vārdi, kurus Es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus Likumā un Praviešos, un Psalmos.” Pēc tam Viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu Rakstus. Un Viņš tiem teica: “Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšāmcelsies no miroņiem un ka Viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki.”  (Lk 24, 35-48)

Priecīgas Lieldienas-1

kartinaLieldienam

panama

Draudze piedalījās dzimtas dziedināšanas rekolekcijās Gulbenē

Nesen bijām  patīkami iepriecināti par saņemto  uzaicinājumu  piedalīties dzimtas dziedināšanas rekolekcijās pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības. Tās notika 24.martā Gulbenes Romas katoļu draudzē. To  harizmātiskais  vadītājs bija priesteris Arnis Maziļevskis.
Rekolekcijas parasti dod  iespēju piedzīvot satikšanos ar Dievu, ar Viņa  žēlastību savos visdziļākajos ievainojumos, noslēgtībā, vientulībā, nesapratnē, bezcerībā, bailēs, naidā…
Šoreiz dzimtas dziedināšanas rekolekciju programmā bija 4 lekcijas. Mūsu paldies par tām īpaši  Arnim Maziļevskim, Jānim Briedim, Ilzei, Sandrai  un Leontīnai.  Viņi runāja par to, ka dēmons mūsu dzīvē var ienākt ne tikai mūsu pašu, bet arī mūsu dzimtas piederīgo piedzīvoto grēku dēļ. Tāpēc ir ļoti nepieciešams aizlūgt par mūsu ciltskoku. Jāatceras, ka par to ir arī jāupurē sv. Mise. Mācījāmies par pareizām dzīvajām attiecībām ar Dievu, par uzticību Viņam, par to, kā pateikt  Viņam savu lūgumu un gaidīt, jo atbildes nāks. Vien jāiemācās gaidīt, nevis neko nedarīt, bet prast nodot Dieva ziņā. Tā bija saruna par piedošanas spēku, par dzimtas grēka sekām, nē par sodu, bet palīdzību. Noklausījāmies daudzas ļoti uzrunājošas liecības. Noslēgumā bija paraliturģija, vēlu vakarā, rekolekciju beigās – sv. Mise.
Bijām ap simts cilvēku no daudzām apkārtnes draudzēm, no mūsējās -pieci. Komanda nodrošināja brīnišķīgu kārtību, kalpošanu, praktisku palīdzību  rekolekcijās – visas  dienas garumā tika  dota iespēja  grēksūdzēm, bija garšīgas gavēņa laika pusdienas kafejnīcā, četras kafijas pauzes, darbojās īpašais grāmatu galds, varējām iepazīt baznīcas telpas.
Draudzes vārdā pasniedzām mazas dāvaniņas prāvestam Andžejam Stoklosam un priesterim Arnim Maziļevskim. Īpašs paldies mūsu draudzes Caritas grupas vadītājai Valentīnai Savickai par doto iespēju aizbraukt.
Rekolekciju nobeigumā tika reklamēti  tālie svētceļojumi:  uz Jeruzalemi, Medžugorji un tuvais- 100 dienas uz Aglonu , pirms pāvesta   Franciska vizītes . Prāvests draudzes jau tagad uzaicināja  19. decembrī uz baznīcas konsekrācijas 20 gadu jubileju, kas  iekļaujas daudzajos   šīs  baznīcas pasākumos par godu Latvijas 100 gadu jubilejai.
Pateicībā par šo skaisto  dienu
Biruta Irēna

Pūpolu svētdiena (25. 03.)

pupolu svētdienaKad Jēzus ar saviem pavadoņiem tuvojās Jeruzalemei un Betfagai, un Betānijai pie Eļļas kalna, Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja: “Ejiet uz ciematu, kas ir jums pretī, un iegājuši jūs tūlīt atradīsiet piesietu ēzelīti, uz kura neviens no cilvēkiem līdz šim nav sēdējis. Atraisiet to un atvediet šurp! Un, ja kāds jums teiktu: “Kāpēc jūs to darāt?” – tad sakiet: “Kungam tas ir vajadzīgs, un Viņš to tūlīt atsūtīs atpakaļ uz šejieni.””
Viņi aizgāja un atrada ēzelīti, piesietu durvju priekšā ārpusē uz ielas, un to atraisīja. Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, viņiem jautāja: “Ko jūs darāt, atraisīdami ēzelīti?” Viņi tiem atbildēja, kā Jēzus bija teicis. Un tie viņiem atļāva.
Un viņi atveda ēzelīti pie Jēzus un tam uzlika savas drēbes. Un Viņš uzsēdās tam virsū. Bet daudzi klāja uz ceļa savas drēbes, citi atkal zaļojošus zarus, ko bija sacirtuši tīrumos.
Un tie, kas gāja pa priekšu, kā arī tie, kas sekoja, skaļi sauca: “Hosanna! Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas! Hosanna augstumos!” (Mk 11, 1-10)

« Older posts Newer posts »

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑