Page 2 of 37

Bīskapu konference ziņo par jauniem ierobežojumiem

Ņemot vērā jaunos valdības noteiktos ierobežojumus, kas šonedēļ stājušies spēkā, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijas Bīskapu konference izplatījusi jaunu paziņojumu ticīgajai tautai un garīdzniekiem. Tajā apkopoti norādījumi attiecībā uz reliģiskajām ceremonijām. Turpinājumā Bīskapu konferences paziņojums. 

Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus.

Vispirms vēlamies pateikties visiem, kas jau atbildīgi ievēro principu “paliec mājās” un piedalās dievkalpojumos ar radio vai interneta starpniecību. Tā kā situācija pasaulē un valstī ir saasinājusies, aicinām visus ticīgos stingri ievērot šo principu un izmantot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus, lai turpinātu sekot līdzi dievkalpojumiem.

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Latvijas Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales Radio un tiem var sekot līdzi internetā.

2.Attiecībā uz grēksūdzi, aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnas atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā un lūgties „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem. Tas viss jādara ar nodomu, ka, tiklīdz tas būs iespējams, tiks izpildīti ierastie noteikumi, respektīvi, sakramentāla grēksūdze, Svētā Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos. Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi, ievērojot visus higiēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos, kad pastāv nāves briesmas. Slimniekus jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), Laulības un citu sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot divu metru distanci, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.

6. Jebkāda veida ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.

Latvijas Bīskapu konference

Iespējas noziedot mūsu draudzēm

Epidēmijas laikā ir iespējam atbalstīt savu draudzi arī izmantojot bankas pārskaitījumus.

PĻAVIŅU KATOĻU DRAUDZE  – LV83HABA0551036163033;  Reģ. nr. 99500002220
AS Swedbanka; BIC/SWIFT kods: HABALV22

KOKNESES KATOĻU DRAUDZE – LV77HABA0551042785816; Reģ. nr. 90000302022
AS Swedbanka; BIC/SWIFT kods: HABALV22

Liels paldies par Jūsu ziedojumiem!

Priestera uzruna 29. 03. 2020

Priestera uzruna Kunga pasludināšanas svētkos

atb.tel,

Gavēņa 4. svētdiena, Dieva vārds

Pašreizējā ārkārtas situācijā mums nav iespējams pulcēties kopā visā draudzē svētdienas dievkalpojumā, tāpēc izlēmu piedāvāt Jums iespēju noklausīties internetā svētdienas Dieva vārdu ar priestera uzrunu. Atvainojos par nepilnībām, pats mācos apieties ar tehnoloģijām.

Pļaviņu baznīcas atvēršanas laiki

001

Bīskapi aicina dievkalpojumos piedalīties NEKLĀTIENĒ

Sekojot līdzi aktuālajai notikumu virzībai valstī, Romas katoļu Baznīcas Latvijā Bīskapu konference publicējusi jaunu paziņojumu saistībā ar dalību Svētajās Misēs:

Dārgie Kristum ticīgie!

14.martā valdība ir nolēmusi būtiski ierobežot jebkādu pasākumu rīkošanu, t.sk. pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanai. Šis lēmums nozīmē, ka ticīgās tautas līdzdalība svētdienas un darbdienu dievkalpojumos līdz nākamajiem rīkojumiem būs iespējama neklātienē. To nodrošinās Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citi saziņas līdzekļi.

Rīt, 15.martā, Radio Marija Latvija nodrošinās dievkalpojumu tiešraidi plkst. 8, 11, 16 un 18:00, tāpat video tiešraidi plkst. 12:00 Facebook un YouTube kanālos nodrošinās Siguldas katoļu draudze. Informācija par turpmāko laiku sekos. Lūdzam izmantot šo iespēju un ņemt dalību dievkalpojumos, paliekot mājās.

Dievnami būs atvērti individuālai lūgšanai.

Dievkalpojumu laiki

svētdiena, 8. 03.

Gavēņa 2. svētdiena

Sv. Mise Koknesē 9.00

Sv. Mise Pļaviņās 12.00

pirmdiena, 9. 03.

Sv. Mise Pļaviņās 9.00

otrdiena, 10. 03.

Sv. Mise Pļaviņās 17.30 + Jāzepa vīri

trešdiena, 11. 03.

Sv. Mise Pļaviņās 12.00 – bēru MIse + izvadīšana Bārukalna kapos

sestdiena, 14. 03.

Sv. Mise Ērgļos 15.00

Sv. Mise Jaunkalsnavā 17.00

svētdiena, 15. 03.

Gavēņa 3. svētdiena

Sv. Mise Koknesē 9.00

Sv. Mise Pļaviņās 12.00

« Older posts Newer posts »

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑