Page 2 of 39

KUSTĪBAS LAULĀTO TIKŠANĀS ORGANIZĒTIE SADERINĀTO UN IEMĪLĒJUŠOS VAKARI

rudens ģimeņu rekolekcijas_3v-page-001

Tilts uz debesīm

Svētdien 30. augustā, uzreiz pēc svētdienas dievkalpojuma, Pļaviņu Romas katoļu baznīcu pieskandināja dzidras balsis un skanīgas melodijas. Klausītāju dvēseles aizkustināja Jēkabpils draudžu apvienotā ansambļa “Tilts uz debesīm” muzikāli dzejiskā kompozīcija “Dieva gaismas staros ieejot”.

Koncertmeistares Sarmītes Čakšas pavadījumā skanīgums, spēks un pārliecība staroja no Ivetas Laptevas dziedājuma, kas mijās ar dievišķu sajūtu klātbūtni, skanot Marijas Laptevas dzidrajai balsij un Ilmāra Druviņa runātajām dzejas rindām.

Priekšnesums veda klausītāju sirdis pa Tiltu uz Debesīm.

Ierakstu no koncerta var noskatīties arī šeit: 

Plakāts pāriem-page-001

IMG-20200821-WA0000

Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs dod svētību koknesiešu paveiktajam

1_ar_logoKokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, pateicoties draudzes veiksmīgai sadarbībai ar Kokneses novada pašvaldību, paveikti nozīmīgi ēkas atjaunošanas darbi.

2020.gada 19. jūlijā atjaunotās baznīcas atklāšanas dievkalpojumā savu svētību koknesiešu paveiktajam deva Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. “Šajā nelielajā, bet skaistajā un sakoptajā baznīcā es jūtu Dieva klātbūtni jūsu labajos darbos,” sirsnībā sacīja Zbigņevs Stankevičs

Pirmo reizi Koknesē, sagaidot baznīcas 75. jubileju, Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs vizitācijā ieradās 2014. gadā. Bet arī šī saulainā vasaras diena paliks baznīcēnu atmiņās, jo Svētajā Misē viņš aicināja apzināties, ka Dieva valstība ir nemanāma, bet tā ir pati lielākā vērtība.

Koknesiešu paveikto viņš salīdzināja ar mazu sēkliņu, no kuras var izaugt varens koks, uzsverot, ka Kokneses draudze ir lielisks piemērs baznīcas sadarbībai ar pašvaldību. Atzinīgus vārdus Zbigņevs Stankevičs veltīja priesterim Pēterim Alusikam par lielo uzņēmību projektu īstenošanā un draudzes saliedēšanā. Viņš pateicās par nozīmīgo atbalstu baznīcas atjaunošanā Kokneses novada domes priekšsēdētājam Dainim Vingrim, Attīstības nodaļas vadītājai Andai Mikālai un projektu vadītājai Sandijai Svarupai. “Brīnišķīgi, ka pašvaldība izprot draudzes vajadzības un sniedz savu ieguldījumu,” teica augstais viesis.

Dievkalpojumā skanēja Marijas Vildes spēlētās ērģeles un dziedātās dziesmas, jauktā kora “Alaine” muzikālie priekšnesumi. “Jūs lieliski apvienojat tradicionālo  ar jauno un mūsdienīgo, tā arī vajag turpināt!” – novēlēja Zbigņevs Stankevičs. Savukārt  draudzes locekļi viņam sirsnīgi pateicās par kopīgo svētdienas rītu un ticības stiprinājumu.

Ar kopīgiem centieniem 1939. gadā celtais dievnams piedzīvojis patīkamas pārmaiņas. Turpmāk dievnamu būs vieglāk apmeklēt cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem,  jaunajām ģimenēm ar bērnu ratiņiem, neatsverams ieguvums ir restaurētie logi, ierīkotā jaunā apkures sistēma, kas būtiski uzlabos ēkas energoefektivitāti un ļauj paplašināt baznīcā pieejamo notikumu, pasākumu un pakalpojumu loku – baznīcā notiek ģimeņu dievkalpojumi, ir iespējams saņemt priestera un draudzes locekļu atbalstu dažādās dzīves situācijās, tiekoties arī pēc dievkalpojumiem, kā arī organizēt citus pasākumus.

Baznīcas atjaunošana tiek veikta projekta  Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 “Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana” ietvaros, ko atbalstījis Lauku atbalsta dienests.

Projekta mērķis ir nodrošināt Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas pieejamību atbilstoši mūsdienu apmeklētāja vajadzībām, attīstīt baznīcu, uzlabojot vietas potenciālu, kultūrvēsturisko un sakrālo pievilcību, veicināt sabiedrības iesaistīšanos draudzes pasākumos un savstarpējas palīdzības sniegšanā novadā, kā arī ilgtermiņā nodrošināt un veicināt baznīcas pastāvēšanu.

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada oktobris līdz 2021.gada janvāris.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts projektam ir 26975,62 euro. Kopējās projekta izmaksas 32936,41. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja gan Kokneses katoļu draudzes ziedojumi, gan Kokneses novada domes finansējums.

Projekts tika īstenots “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma “Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Kokneses novada domes

Attīstības nodaļa,

Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļa

pārņemts no www.koknese.lv

Sēru vēsts

2020.gada 18.maijā mūžībā aizgājis ilggadējs Pļaviņu Romas Katoļu draudzes vecākais

ARVĪDS GRUDULIS.

Arvids001Viņš no draudzes atjaunošanas brīža, cītīgi darbojas draudzes priekšnieka amatā. Aktīvi iesaistījās baznīcas celtniecībā. Baznīca bija kļuvusi par viņa otro māju. Prata veiksmīgi tikt galā ar visiem celtniecības jautājumiem.

Arvīdam piemita īpaša spēja ieklausīties cilvēkos, nezūdoša ticība labajam, tālredzība, spēja pieņemt pareizus lēmumus. Viņš bija taisnīgs, tiešs un atklāts. Viņa dzīves moto- cienīt otru cilvēku, tāpat kā sevi pašu.

Tagad nav vairs iespējas parunāt, pajautāt vēl nepaprasīto, uzklausīt padomu. Atmiņas paliek, paliek visiem tiem, kuri bija satikuši, kuri dzīvoja līdzās, kuri bija tuvi…

Atvadīšanās no Arvīda Gruduļa notiks sestdien, 23. maijā no plkst.10.00-11.00 Pļaviņu Romas Katoļu baznīca. Pēdējā gaitā tiks pavadīts uz Bārukalna kapsētu.

« Older posts Newer posts »

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑