Saderināto sagatavošana laulībām katoļu baznīcā notiek parasti sadarbībā ar Laulāto tikšanās kustību. Jāpiedalās saderināto kursos (vairāk info www.laulatiem.lv) un vienoties ar priesteri par pirmslaulības apmācību. Jāņem līdzi kristības apliecību. Lai laulības būtu derīgas arī valsts priekšā, ir jāiet arī uz dzimtsaraksta nodaļu un iesniegt iesniegumu.

280