Kokneses draudze

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīca

image00 (2)

1936. gadā Daugavpils Vissvētākās Jaunavas Marijas draudzes prāvests P. Rudzītis noturēja dievkalpojumus Pļaviņās. Kaut kādu iemeslu dēļ viņš pēkšņi sāka dievkalpojumus noturēt Krievkalnu skolā pie Kokneses. Te brauca dievkalpojumus noturēt arī Daugavpils vikārs K. Lielbārdis. Prāvests P. Rudzītis Koknesē nopirka apbūves gabalu baznīcas celšanai.

Kokneses baznīcas celšana notika Daugavpilī. Tur P. Rudzītis sagatavoja visus koka materiālus. Tad tos uzlādēja dzelzsceļa vagonos un pārveda uz Koknesi. Tur sagatavotos materiālus ātri uzstādīja. Baznīcu cēla stāvbūvē. Siebu iekšpusi starp dēļu apšuvumu pildīja ar žāģu skaidām.

1939. gadā Kokneses baznīca jau uzcelta un iesvētīta, kaut gan tai vēl bija daudz trūkumu. Piemēram, vēl nebija grīdas, ko 1942. gadā no cementa ielika prāvests K. Sosnovskis. Pēc prāvesta P. Rudzīša izteicieniem, Kokneses baznīca izmaksājusi 12 000 Ls. No šīs summas kūrija segusi 8 000 Ls, bet pārējo viņš personīgi. Bez tam prāvestam P. Rudzītim pāri palika daudz koka materiālu Daugavpilī. Ar tiem viņš 1942. gadā atjaunoja sv. Donata kapelu Krāslavā.

Kokneses baznīca ir 18 m. gara, 10 m. plata, uz augsta akmens pamata. Grīda un griesti no koka. Griestos sisti dēļi zem spārēm. Baznīcā ir divi altāri. Lielajā altārī Vissvētā Jēzus Sirds glezna (mākslinieka Šēnberga darbs). Pie šī altāra noturēja dievkalpojumus arī pareizticīgie. Pie sānu altāra dievkalpojumus noturēja luterāņi. Krustaceļa bildes ir ģipša veidojums. Aiz altāra sienas ir sakristeja un dzīvoklis sargam. Bez šīs daļas baznīcai ir tikai 12 m. gara. Baznīcai jumts ir no melnā skārda. Virs tā paceļas neliels tornītis, kas segts arī ar melno skārdu.

1971. gadā baznīcu no jauna apšuva dēļiem un nokrāsoja. 1975. gadā baznīcai Daugavpilī izgatavoja jaunus logu rāmjus. Apkārt baznīcai ir dārzs, ko ieslēdz drāšu žogs cementa stabiņos.

No 1980. gada Kokneses draudzē darbu sāk prāvests J. Zviedrāns. Viņš, draudzes atbalstīts, uzsāk baznīcas kapitālremontu gan baznīcas iekšpusē, gan ārpusē. Baznīcu apmurē ar ķieģeļiem, bet iekšpusē izšuj ar koka paneļiem un izbūvē trīs jaunus altārus sānos Fatimas Dievmātes un sv. Jāņa Kristītāja altāri un galvenais – Vissvētā Jēzus Sirds altāris. Baznīcas dārzu nožogo ar metāla žogu.

Kokneses draudzē darbojas šie priesteri: P. Rudzītis (+1968), K. Lielbārdis (+1955), K. Sosnovskis (+1995), D. Punculis (+1991), A. Jonikāns, V. Vīnbergs (+1996), A. Mičulītis (+1991), V. Peipiņš (+1981), J. Zviedrāns, A. Blūms, V. Stulpins, A. Keziks, M. Zviedris, M. Ozoliņš, P. Skudra.

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑