Katoļu baznīcā Iestiprināšanas sakramentu piešķir bīskaps izņemot ārkartas gadījumus. Priesteris sagatavo kristieti šo sakramentu saņemšanai.

confirmation