Pie grēksūdzes var nākt viemnēr pusstundu pirms dievkalpojuma, vai pēc iepriekšējas vienošanas ar priesteri.

 

confession