Category: Aktualitātes (page 1 of 35)

plavinu korisSvētdien, 19. janvārī pēc Sv. Mises mūsu baznīcā uzstājās Pļaviņu pilsētas sieviešu koris Loreleja. Vizuāli glīti tērpi. Ļoti patika diriģentes izteiksmīgie žesti, kas iedvesmoja dziedātājas. Arī klausītājiem rezultātā bija prieks un gandarījums ne tikai par izpildījumu, bet arī par īpaši izvēlētām dziesmām. Koncerts ļoti patika  un baznīcas koristiem radās vēlme vēl skaistāk iemācīties dziesmas Dieva godam.

Ņina

Draudzes eglīte

eglite 2020Ar mīlestību sagaidījām decembri, gaismas un prieka svētkus – Ziemassvētkus. Šajos svētkos daudzi mēdz ieiet baznīcā neatkarīgi no ticības, lai izjustu brīnumainās gaismas spēku, klausoties ,,Klusa nakts, svēta nakts ” un izjūtot baznīcas noskaņu. Taču ir jautājums, cik tālu sniedzas šī gaisma? Vai ir kāda gaisma, kas spēj kliedēt tumsu, kad tā sabiezējusi pār mums un pasauli? Mēs katrs dzīvojam ar cerību uz labāko, taču tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai spējam atvērt dvēseli šai labestības gaismai. Ja šķiet, ka nav cilvēciskas atbildes, atbild Dievs: ,,Gaisma  atspīd  tumsībā, jo Pestītājs kā cilvēks ir nācis pasaulē, lai mazinātu tumsu, kas ir pasaulē “.
Svētdien, pēc  Svētku sv. Mises  mūsu draudze, kā ik gadu, pulcējās pie eglītes.  Apkārt valdīja dāvināšanas prieks un mīlestības siltums starp mums visiem. Nav jau svarīgi, vai tu esi mazs, liels vai vecs – prieks pie eglītes vienmēr ir īpašs. Kurš gan nepriecājas par izpušķoto eglīti, dāvanām, smaržīgām piparkūkām, kas uz mūsu bagātīgi klātā galda bija sevišķi gardas. Gadiem ejot, lielāks kļūst tieši pats dāvināšanas prieks, kam nebūt nav jābūt dārgam, bet laba vēlējumam no sirds. Mūsu Ziemassvētku vecītis tika iepriecināts ar dzejoļiem un  dziesmiņām, ko bijām samācījušies. Raiti tika minētas mīklas. Mūsu prāvesta uzrunā visi ieklausījās īpaši uzmanīgi.  Prāvests aicināja ikkatram atrast savu vietu kalpošanā draudzē un dot savu ieguldījumu mūsu draudzes dzīvē , vēl atsaucīgāk piedalīties rīkotajās aktivitātēs. Tikšanās laiks pie eglītes paskrēja nemanot. Jautrība īpaša bija atrakciju un rotaļu laikā.  Šoreiz mūsu visu paldies teicām draudzes vecākajai Valentīnai.  Paldies visiem, kuri ar savām aktivitātēm darījuši mūsu draudzes  ritmu interesantāku, kuri savu brīvo laiku veltījuši savai draudzei! Paldies par kopā pavadītajiem gada notikumiem un pasākumu organizāciju! Ikviens bija priecīgs par tikšanos un mājās devās pateicībā par to.
Lai Jaunajā gadā   ikvienam ir  laba veselība, dzīves prieks, laime, veiksmes  un dvēseles miers!  Atcerēsimies Ziemassvētku vēsti par labestību, saticību, mīlestību un, neskopojoties, to dāvāsim  katru dienu viens otram!
Biruta Irēna.

Zinātniskais šovs bērniem 7. 12. 2019

Ziemassvētki 2019

Ziemassvētku dievkalpojumi 2019

24. 12. – 16.00 Ērgļos; 16.00 Koknesē; 18.30 Pļaviņās

25. 12. – 9.00 Ērgļos; 12.00 Pļaviņās;

26. 12. – 9.00 Koknesē; 12.00 Jaunkalsnavā;

Vestule_Kristus_Karala_svetkos_2019

PLAKĀTS

Ko draudze var darīt

bērnu katehēzes 20191010_215514_0000

dievkalpojumi oktobri 2019-page-001

dievkalpojumi oktobri 2019

Older posts

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑