Author: Peter Alusik (page 1 of 40)

Dievkalpojumu laiki

svētdiena, 12. 07. 

Sv. Mise Koknesē 9.00, Sv. Mise Pļaviņās 12.00

otrdiena, 14. 07.

Sv. Mise Pļaviņās 17.30

trešdiena, 15. 07.

Sv. Mise Pļaviņās 9.00

ceturtdiena, 16. 07.

adorācija 16.00, Sv. MIse Pļaviņās 17.00

piektdiena, 17. 07.

Sv. MIse Pļaviņās 17.00

sestdiena, 18. 07.

Kāzu jubilejas sv. Mise Koknesē 14.30, Sv. Mise Ērgļos 17.00

svētdiena, 19. 07. 

Sv. Mise Koknesē 9.00 – V.E. Zbigņeva Stankēviča draudzes vizitācija

Sv. Mise Pļaviņās 12.00

Sēru vēsts

2020.gada 18.maijā mūžībā aizgājis ilggadējs Pļaviņu Romas Katoļu draudzes vecākais

ARVĪDS GRUDULIS.

Arvids001Viņš no draudzes atjaunošanas brīža, cītīgi darbojas draudzes priekšnieka amatā. Aktīvi iesaistījās baznīcas celtniecībā. Baznīca bija kļuvusi par viņa otro māju. Prata veiksmīgi tikt galā ar visiem celtniecības jautājumiem.

Arvīdam piemita īpaša spēja ieklausīties cilvēkos, nezūdoša ticība labajam, tālredzība, spēja pieņemt pareizus lēmumus. Viņš bija taisnīgs, tiešs un atklāts. Viņa dzīves moto- cienīt otru cilvēku, tāpat kā sevi pašu.

Tagad nav vairs iespējas parunāt, pajautāt vēl nepaprasīto, uzklausīt padomu. Atmiņas paliek, paliek visiem tiem, kuri bija satikuši, kuri dzīvoja līdzās, kuri bija tuvi…

Atvadīšanās no Arvīda Gruduļa notiks sestdien, 23. maijā no plkst.10.00-11.00 Pļaviņu Romas Katoļu baznīca. Pēdējā gaitā tiks pavadīts uz Bārukalna kapsētu.

Krustaceļš ar Laulāto tikšanās kopienu

Šodien, Lielajā piektdiena, plkst. 17.00 kopiena Laulāto tikšanās lūgsies Krustaceļu attālinātā veidā. Kamēr viens no laulāto pārstāvjiem izies krustaceļa stacijas Ērgļu baznīcā, citi pāri aktīvi ņems dalību caur interneta platformu. laulato tikšanās

Un katrs jo jums var arī būt klāt šajā lūgšanā sekojot interneta tiešraidi portālā youtube.com uzmeklējot Pļaviņu Romas katoļu draudzes tiešraidi.

Sirsnīgi jūs aicinu pievienoties un kopā lūgties par mūsu ģimenēm un draudzēm!

pr. Pēteris, prāvests

Ievads Lielajai nedēļai

Dievkalpojumu tiešraide – uzlabota kvalitāte; laiki

Pateicoties Pļaviņu Jāzepa vīru grupai mums ir uzdāvinātā jauna tehnika, ar kuras palīdzību varēsim pārraidīt dievkalpojumus krietni labākā kvalitātē.  Svētdien, Palmu svētdienā tiks straumētā sv. Mise plkst. 12.00 un turpmāk arī citi dievkalpojumi.

Skatīšanai ir vajadzīgs jūsu datorā atvērt sekojošo linku: https://www.youtube.com/channel/UCZCq28Df0TqreqwFRc93PIQ.

Dažas minūtes pirms plānotā dievkalpojuma parādās logs: “tiešraide”, vai “Lietotāja Pļaviņu Romas katoļu draudzes tiešraides straumēšana”, kur jāuzklikšķina.

LIELDIENU DIEVKALPOJUMU LAIKI

5. 04. – Palmu svētdiena – 12.00

7. 04. – otrdiena – 17.30

8. 04. – trešdiena – 9.00

9. 04. – Lielā ceturtdiena – 17.00

10. 04. – Lielā piektdiena – 15.00

11. 04. – Lielā sestdiena – 18.00

12. 04. – LIELDIENAS – 12.00

Pr. Pēteris, prāvests

Dievkalpojumu tiešraides no Pļaviņu katoļu baznīcas

Priecājos jums paziņot, ka sākot ar ceturtdienu 2. aprīli būs iespējams skatīties internetā tiešraides no mūsu baznīcas. Pagaidām var gadīties, ka kvalitāte nebūs izcila, bet ar laiku varbūt sanāks dabūt labāko aprīkojumu. Kas jādara:

  1. Jāatver portāls www.youtube.com un jāuzmeklē Pļaviņu Romas katoļu draudze un uz tās uzklikšķināt (varat arī abonēt) un nākamā atvēršana būs vieglāka. Var arī uzklikšķināt šeit: https://www.youtube.com/channel/UCZCq28Df0TqreqwFRc93PIQ
  2. Īsi pirms dievkalpojuma šajā kanālā parādīsies video ar uzrakstu: “Tiešraide”. Tur jāuzklikšķina un var iesākt.

Dievkalpojumi notiks ierastajos laikos, šonedēļ: ceturtdien 17.30; piektdien 9.00; sestdien 8.00. Svētdien kā parasti plkst. 12.00!

Par Lieldienu dievkalpojumu laikiem drīz paziņošu.

Aicinu jūs šajā neparastā un grūtā laikā vienoties, savstarpēji stiprināt viens otru un turpināt kaut arī attālinātā veidā būt kopā.

pr. Pēteris Alusiks, prāvests

Bīskapu konference ziņo par jauniem ierobežojumiem

Ņemot vērā jaunos valdības noteiktos ierobežojumus, kas šonedēļ stājušies spēkā, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijas Bīskapu konference izplatījusi jaunu paziņojumu ticīgajai tautai un garīdzniekiem. Tajā apkopoti norādījumi attiecībā uz reliģiskajām ceremonijām. Turpinājumā Bīskapu konferences paziņojums. 

Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, kuri pastiprina iepriekš ieviestos ierobežojumus.

Vispirms vēlamies pateikties visiem, kas jau atbildīgi ievēro principu “paliec mājās” un piedalās dievkalpojumos ar radio vai interneta starpniecību. Tā kā situācija pasaulē un valstī ir saasinājusies, aicinām visus ticīgos stingri ievērot šo principu un izmantot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus, lai turpinātu sekot līdzi dievkalpojumiem.

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus, Latvijas Bīskapu konference aicina ticīgos un garīdzniekus ievērot sekojošo:

1. Svētās Mises priesteri un kalpotāji svin bez draudzes fiziskas dalības parastajos laikos, lai tos var attiecīgi pārraidīt Radio Marija Latvija, Latgales Radio un tiem var sekot līdzi internetā.

2.Attiecībā uz grēksūdzi, aicinām privāti nožēlot grēkus, lai pēc tam varētu izmantot Baznīcas piešķirtās pilnas atlaidas ticīgajiem. Šai sakarā ir nepieciešams iekšēji atraisīties no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīties Svētās Mises upurī, vienoties Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā un lūgties „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem. Tas viss jādara ar nodomu, ka, tiklīdz tas būs iespējams, tiks izpildīti ierastie noteikumi, respektīvi, sakramentāla grēksūdze, Svētā Komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos. Atsevišķos gadījumos, sazinoties ar priesteri, var izdarīt arī privāto grēksūdzi, ievērojot visus higiēnas un drošības pasākumus.

3. Slimnieku apmeklējumi veicami tikai gadījumos, kad pastāv nāves briesmas. Slimniekus jāpiesaka telefoniski un ar priesteri jāizrunā katra konkrētā situācija.

4. Kā iepriekšējā Bīskapu konferences dokumentā minēts, Kristības (izņemot nāves briesmas), Laulības un citu sakramentu svinēšana ir pārceļamas uz vēlāku laiku. Arī šajos gadījumos ir jāsazinās ar priesteri.

5. Atvadu ceremonijas (bēres) ir jāsvin ārpus telpām. Lūgums aicināt piedalīties tikai pašus tuvākos ģimenes locekļus un piederīgos, ievērojot divu metru distanci, kā arī atteikties no bēru mielasta rīkošanas.

6. Jebkāda veida ticīgo pulcēšanās šajā laikā ir atceļamas un nav organizējamas.

Lai Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, svētais Jāzeps, svētās Ģimenes un Baznīcas sargs, palīdz ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālina pandēmijas postu un dāvā mums patiesu atgriešanās žēlastību un pavada svēttapšanas ceļā.

Latvijas Bīskapu konference

Older posts

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑