Author: Peter Alusik (page 1 of 34)

Draudzes vakars 8. 01.

Sirsnīgi aicinu uz Sv. Misi plkst. 17.30 un draudzes vakaru. Šīs dienas tēma: Kas ir Dievs – garš meklēšanas ceļš. Pēc lekcijas būs diskusija un turpmāko tēmu plānošana un ideju apmaiņa. pr. Pēteris

Pateicības Sv. Mise par 2018. gadu

miseDārga draudze,

esat laipni aicināti pateikties Dievam par visām dāvanām un žēlastībām, ko esam saņēmuši 2018. gadā sv. Misē gada nogalē. Plkst. 8.00 sāksim ar adorāciju un plkst. 9 būs sv. Mise ar noslēguma svētību ar Vissvētāko Sakramentu.

Jauno gadu sāksim ar Dievmātes godināšanu Viņas svētkos, plkst. 16.00 Koknesē un plkst. 18.00 Pļaviņās.

Kristus dzimšana 2018

Rorate caeli

rorateAdvents ir īpašs laiks, kad gatavojamies Kristus piedzimšanas svētkiem. Šo gaidīšanas laiku vēl skaistāku un izteiksmīgāku padara tā saucamās Rorātes. Nosaukums ir no pravieša Isaja teksta, kas izsaka Mesija gaidīšanu latīniski Rorāte caeli – “Rasojiet debesīs…” Rorātes sv. Mises ar šo dziedājumu sākumā ir Dievmātei veltītas svētas Mises rīta agrumā svinot tās tikai sveču gaismā. Tas simbolizē tumsu, kurā ienāk Kristus un apgaismo pasauli. Šajā adventa ir vēl iespēja mūsu draudzēs piedzīvot pēdējo reizi Rorātes Mises piektdien plkst. 7. Koknesē un sestdien plkst. 7 Pļaviņās. Sirsnīgi aicinu!

Adventa dievkalpojums pansionātā

Ceturtdien pēcpusdienā atkal satikās neliela kopiena Pļaviņu sociālās aprūpes centrā svinot adventa sv. Misi. Advents ir svarīgs un ļoti skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks un dod iespēju iedziļināties Dieva vārdā, lai sagatavotos Kristus atnākšanai.

pansionātsPēc dievkalpojuma pansionāta direktore Ņina Maškova parādīja skaisti izremontēto mazo istabiņu, kas turpmāk būs pansionāta iemītniekiem nozīmēta par Lūgšanu telpu. Mēs kā draudze gribam palīdzēt šo telpu patīkami un lūgšanai piemēroti aprīkot un turpmāk tajā arī vadīt dievkalpojumus.

Draudzes vakars 4.12.

20181204_185620Otrdien 4. decembrī pēc sv. Mises un slavēšanas draudzes vakarā ieklausījāmies lekcijā, ko novadīja Kokneses draudzes Alfas vadītāja  Gunta Ziemele.  Tā dalījās ar savu garīgo pieredzi ar tēmu Izlaušanās cauri tuksnesim. 

Pēc tam bija iespēja padarboties ar rokām un kopīgi gatavot ielūgumus uz Ziemassvētku dievkalpojumiem.

draudzes vakari notiek katru otrdienu pēc vakara sv. Mises plkst. 17.30. Visi draudzes locekļi sirsnīgi aicināti. 20181204_201131

Laba Gana katehēze

 

Šogad, no 7. oktobra sāka darboties “Labā Gana katahēze”. Mājīgā, radošā gaisotnē bērni nāk uz nodarbībām ātrijā un pamazām iepazīstas ar Jēzu. Liturģiskās tēmas mijās ar praktiskiem darbiņiem, slavēšanu. Bērni kļuvuši mierīgāki. Sākumā, visi steidzās ātrāk pabeigt darbiņus, gluži kā sacensībās, bet tagad, to dara mierīgi, apdomājot, izbaudot šo darbošanos. Bērnu darbiņi krājās mapītēs un pavasarī varēsim redzēt, cik daudz padarīts. Šeit bērni mācās būt patstāvīgi, drošāki, atvērtāki. Visvairāk viņiem patīk tās līdzības, kurās Jēzus salīdzināja Debesu Valstību ar sinepju sēkliņu, tirgotāju un pērli, raugu un citām līdzībām.
Sākās gaidīšanas svētki. Mēs arī gaidām šo Jēzus bērniņa piedzimšanu, klausoties brīnišķīgos Ziemassvētku stāstus par Jēzu daudz dziļākā izpratnē par to kā tas patiesi notika.
Varbūt vēl kāds bērns vēlas pievienoties mūsu pulciņam. Gaidīsim! Lai slavēts Jēzus Kristus.
Labā gana katahēte Teika.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Adventa 1. svētdiena

1.adv.

Adventa vainagu svētīšana dievkalpojuma sākumā – Koknesē 9.00, Pļaviņās 12.00. 

Aicinu atnest savus ģimenes vainagus, pie kuriem pavadīsiet savu adventa laiku.

Kursi un rekolekcijas pāriem

Kopiena Laulāto tikšanās piedāvā pāriem formācijas kursus:

Saderinātiem pāriem, kas gatavojas laulāties baznīcā ir piedāvājums piedalīties kursos, kas ir nepieciešami kāzām katoļu baznīcā – var lejupielādēt šeit: Saderinat_vietas_laiki_2019.

Laulātiem pāriem ir piedāvājums piedalīties rekolekcijās: var lejupielādēt šeit: rek. sl. trīs kopa 2019Padzil.r_ Naukseni 2019.

Ieguldīt savās attiecībās nav mazāk svarīgāks nekā investēt mājoklī un citur. Laipni aicinu pāros kopā izvērtēt šos piedāvājumus.

Ar cieņu

pr. Pēteris

Gatavojamies adventam

20181127_182206

Otrdien vakarā 27. novembrī draudzes vakaru ietvaros mums bija praktiskā nodarbība. Pēc sv. Mises un slavēšanas nebija lekcija, bet adventa vainagu kopīgā taisīšana. Svētdien, 2. decembrī gaidīsim Adventa 1. svētdienu un tajā vienmēr sv. Mises sākuma pasvētam jauno adventa vainagu un ‘tā 4 sveces. Katra ģimene var atnest arī savējo pasvētīšanai. Gaidīsim svētdien plkst. 12.

Older posts

© 2019 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑