Draudzes eglīte

eglite 2020Ar mīlestību sagaidījām decembri, gaismas un prieka svētkus – Ziemassvētkus. Šajos svētkos daudzi mēdz ieiet baznīcā neatkarīgi no ticības, lai izjustu brīnumainās gaismas spēku, klausoties ,,Klusa nakts, svēta nakts ” un izjūtot baznīcas noskaņu. Taču ir jautājums, cik tālu sniedzas šī gaisma? Vai ir kāda gaisma, kas spēj kliedēt tumsu, kad tā sabiezējusi pār mums un pasauli? Mēs katrs dzīvojam ar cerību uz labāko, taču tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai spējam atvērt dvēseli šai labestības gaismai. Ja šķiet, ka nav cilvēciskas atbildes, atbild Dievs: ,,Gaisma  atspīd  tumsībā, jo Pestītājs kā cilvēks ir nācis pasaulē, lai mazinātu tumsu, kas ir pasaulē “.
Svētdien, pēc  Svētku sv. Mises  mūsu draudze, kā ik gadu, pulcējās pie eglītes.  Apkārt valdīja dāvināšanas prieks un mīlestības siltums starp mums visiem. Nav jau svarīgi, vai tu esi mazs, liels vai vecs – prieks pie eglītes vienmēr ir īpašs. Kurš gan nepriecājas par izpušķoto eglīti, dāvanām, smaržīgām piparkūkām, kas uz mūsu bagātīgi klātā galda bija sevišķi gardas. Gadiem ejot, lielāks kļūst tieši pats dāvināšanas prieks, kam nebūt nav jābūt dārgam, bet laba vēlējumam no sirds. Mūsu Ziemassvētku vecītis tika iepriecināts ar dzejoļiem un  dziesmiņām, ko bijām samācījušies. Raiti tika minētas mīklas. Mūsu prāvesta uzrunā visi ieklausījās īpaši uzmanīgi.  Prāvests aicināja ikkatram atrast savu vietu kalpošanā draudzē un dot savu ieguldījumu mūsu draudzes dzīvē , vēl atsaucīgāk piedalīties rīkotajās aktivitātēs. Tikšanās laiks pie eglītes paskrēja nemanot. Jautrība īpaša bija atrakciju un rotaļu laikā.  Šoreiz mūsu visu paldies teicām draudzes vecākajai Valentīnai.  Paldies visiem, kuri ar savām aktivitātēm darījuši mūsu draudzes  ritmu interesantāku, kuri savu brīvo laiku veltījuši savai draudzei! Paldies par kopā pavadītajiem gada notikumiem un pasākumu organizāciju! Ikviens bija priecīgs par tikšanos un mājās devās pateicībā par to.
Lai Jaunajā gadā   ikvienam ir  laba veselība, dzīves prieks, laime, veiksmes  un dvēseles miers!  Atcerēsimies Ziemassvētku vēsti par labestību, saticību, mīlestību un, neskopojoties, to dāvāsim  katru dienu viens otram!
Biruta Irēna.

Comments are closed.

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑