Sirsnīgi aicinu uz Sv. Misi plkst. 17.30 un draudzes vakaru. Šīs dienas tēma: Kas ir Dievs – garš meklēšanas ceļš. Pēc lekcijas būs diskusija un turpmāko tēmu plānošana un ideju apmaiņa. pr. Pēteris