11.11.Tajā laikā Jēzus mācīdams sacīja ļaudīm: “Sargieties no Rakstu zinātājiem, kam patīk staigāt garās drēbēs un tikt sveicinātiem tirgus laukumā, un sinagogās sēdēt goda vietās un pirmajās vietās mielastos. Viņi aprij atraitņu mājas un ārišķības dēļ skaita garas lūgšanas. Viņi jo bargāku saņems spriedumu.”
Un Jēzus, sēdēdams iepretī upuru lādei, redzēja, kā ļaudis meta naudu upuru lādē. Un daudzi bagātie meta daudz. Bet kāda nabaga atraitne atnākusi ie­meta divus mazus naudas gabaliņus, kas ir viens grasis.
Un Viņš, pieaicinājis savus mācekļus, viņiem sacīja: “Patiesi, Es jums saku: šī nabadzīgā atraitne iemeta vairāk par visiem, kas meta upuru lādē. Jo visi meta no tā, kas viņiem palika pāri, bet viņa upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, – visu savu uzturu.”  (Mk 12, 38-44)