afisa bernu kateheze jpg

Pļaviņu draudzei bija svētdiena 9. septembris ļoti nozīmīgā diena! Vasaras sākumā draudzes svētkos esmu aicinājis draudzi lūgties par bērnu katehēzi draudzē, kas bija mūsu “vāja vieta”. Un tagad varam redzēt, ka Dievs dzird un uzklausa mūsu lūgšanas. Brīvprātīgai kalpošanai ir pieteikušies 2 draudzes locekļi: Teika Millere, kas vadīs Labā Gana katehēzi bērniem 3 – 6 gadu vecumā un Maija Reingolde, kas vadīs Svētdienas skolu bērnu no 7. g. vecumā sagatavošanai 1. Sv. Komūnijai. Svētās Mises beigās abas saņēma īpašo katehētu svētību un draudzes lūgšanu atbalstu. Un tagad ir laiks turpināt lūgties par ģimenēm, lai piesaka bērnus un tie lai iepazīst Dievu caur viņiem piemērotām katehēzēm.

pr. Pēteris