20180905_1321125. septembrī mēs iegādājamies pirmās 6 tonnas granulu ziemas apkures sezonai. Diemžēl, šogad granulu cenas ir ievērojami kāpušas salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pateicos visiem draudzes locekļiem un baznīcas viesiem, kas noziedojuši naudu apkurei! Pateicība arī vīriem, kas palīdzēja granulas izkrāmēt.

pr. Pēteris