svētdiena 10. jūnijs

10.junijsTajā laikā Jēzus atnāca uz mājām, un atkal sapulcējās tik daudz ļaužu, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un, kad Viņa tuvinieki par to dzirdēja, tie devās Viņu aizturēt, jo tie sacīja: “Viņš ir bez prāta.”
Arī Rakstu zinātāji, kas bija ieradušies no Jeruzalemes, sacīja par Jēzu: “Viņā ir Belcebuls,” – un arī: “Viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu valdnieka palīdzību.”
Jēzus, viņus pasaucis, runāja līdzībās: “Kā var sātans izdzīt sātanu? Ja valsts pati sevī sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un, ja sātans ir sacēlies pats pret sevi un ir sašķēlies, tas nevar pastāvēt un tam ir beigas. Neviens nevar, iegājis stiprinieka mājā, nolaupīt viņa mantu, ja vispirms stiprinieku nesasien,– un tad tas izlaupīs viņa māju.
Patiešām, Es jums saku: cilvēku bērniem tiks piedoti visi grēki un zaimi, kurus viņi būs izdarījuši, bet, kas būs zaimojis Svēto Garu, tas mūžam piedošanu nesaņems, bet būs vainīgs mūžīgā noziegumā!” Tāpēc, ka tie sacīja: “Viņā ir nešķīstais gars.”
Pa to laiku atnāca Jēzus Māte un brāļi un, ārpusē stāvēdami, aizsūtīja pēc Viņa, Viņu saukdami. Viņam visapkārt sēdēja daudz ļaužu, kad Viņam tika pateikts: “Lūk, Tava Māte, Tavi brāļi un Tavas māsas ārā Tevi meklē.” Un Jēzus, tiem atbildēdams, sacīja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, uzlūkojot tos, kas Viņam apkārt sēdēja, Viņš sacīja: “Lūk, mana māte un mani brāļi. Kas izpilda Dieva gribu, tas ir mans brālis, mana māsa un māte.”   (Mk 3, 20-35)

Comments are closed.

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑