Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (31. 05.)

Kristus Miesa un AsinisPirmajā Neraudzētās maizes dienā, kad upurēja Lieldienu jēru, Jēzus mācekļi Viņam jautāja: “Kur Tu gribi, lai mēs ejam un sagatavojam Tev ēšanai Lieldienu jēru?”
Un Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un viņiem sacīja: “Ejiet uz pilsētu, un jums pretī nāks cilvēks, nesot ūdens krūzi. Sekojiet viņam un, kur viņš ies iekšā, tur sakiet mājas saimniekam: “Mā­cītājs jautā: kur man ir telpa, kurā Es ar saviem mā­cekļiem varu ēst Lieldienu jēru?” Viņš jums parādīs iekārtotu lielu augšstāva istabu. Tur mums visu sagatavojiet!” Un mācekļi aizgāja un nonāca pilsētā, un atrada visu, kā Viņš tiem bija teicis, un sagatavoja Lieldienu maltīti.
Tiem ēdot, Jēzus paņēma maizi, svētīja to un lauza, un deva tiem, sacīdams: “Ņemiet, tā ir mana miesa.”
Paņēmis biķeri, Viņš pateicās un deva tiem, un visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: “Tās ir manas Jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas. Patiesi, Es jums saku: Es vairs nedzeršu no vīnakoka augļiem līdz tai dienai, kad Es to no jauna dzeršu Dieva valstībā.” Un, nodziedājuši himnu, viņi devās uz Eļļas kalnu. (Mk 14, 12-16.22-26)

Comments are closed.

© 2020 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑