trisvienibaTajā laikā vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis.
Un, Viņu ieraudzījuši, tie atdeva godu. Bet daži šaubījās.
Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.” (Mt 28, 16-20)