Pļaviņu draudzei piešķirts īpašs garīgais dārgums

IMG_5175Trešdien 13. martā Košices arhibīskaps (Slovākijā) Msgr. Bernards Bobers pozitīvi atbildēja un mūsu draudzes lūgumu un personīgi piešķīra prāvestam Pēterim Alusikam svētīgas Annas Kolesarovas 1. pakāpes relikviju, kas tiks pastāvīgi glabāta un godināšani izlikta Pļaviņu Kunga debeskāpšanas baznīcā.

Svētīgā Anna piedzima 1928. gadā 14. jūlijā Slovākijas austrumos ciematā Visoka nad Uhom. 2. pasaules kara beigās, 16 gadu vecumā tika nogalināta aizstāvot savu šķīstību. Baznīca atzina viņas mocekļa nāvi kā liecību Kristum un 2018. gadā 1. septembrī svinīgajā sv. Misē viņu izsludināja par svētīgo – jaunavu un mocekli.  Kopš tā brīža var viņu godināt un lūgt aizbildniecību pie Dieva. Vairāk info sekos vēlāk.

Pavasara Oasis 2019

caritas gavenis

Mount-SinaiOtrdien, 26. februārī pēc sv. Mises draudzes vakaru ietvaros sirsnīgi aicinām uz svētceļojuma prezentāciju. Runa būs par sv. Katrīnas klosteri un Sinaja kalnu. Tā ir vieta, kur Dievs deva Mozum 10 Dieva baušļu. Būs bilžu prezentācija, piedzīvojumu stāsti un garīgas pārdomas par Dieva atklāsmi Sinaja kalnā. Vadīs pr. Pēteris

afisa_LSAGS_atv_durv_dien

Dziedināšanas sv. Mise

lurdesŠonedēļ pirmdien svinam Vissvētākas Jaunavas Marijas – Lurdes Dievmātes dienu. Lurdes ir mazā pilsēta dienvidu Francijā kur nāk daudz svētceļnieku lūgt Dievmātes aizlūgumu par savu dziedināšanu un ļoti daudzi to arī brīnumainā veidā saņem. Tāpēc šo dienu atceramies kā Pasaules slimnieku dienu. Parasti ap to datumu baznīcā piedāvājam slimniekiem saņemt arī slimnieku sakramentu. Mūsu draudzē svinēsim otrdien plkst. 17.00 dziedināšanas sv. Mise ar aizlūgumu par slimajiem un ar slimnieku sakramentu un Koknesē trešdien plkst. 12.00.

Slimnieku sakramentu var saņemt katoļticīgie, kuriem ir nopietnākas slimības reizi gadā. Ja veselības stāvoklis pasliktinās, var saņemt arī ātrāk nekā pēc gada. Ir ļoti ieteicams pirms tam pienākt pie grēksūdzes un saņemt arī sv. Komūniju.

Draudzes vakars 8. 01.

Sirsnīgi aicinu uz Sv. Misi plkst. 17.30 un draudzes vakaru. Šīs dienas tēma: Kas ir Dievs – garš meklēšanas ceļš. Pēc lekcijas būs diskusija un turpmāko tēmu plānošana un ideju apmaiņa. pr. Pēteris

Pateicības Sv. Mise par 2018. gadu

miseDārga draudze,

esat laipni aicināti pateikties Dievam par visām dāvanām un žēlastībām, ko esam saņēmuši 2018. gadā sv. Misē gada nogalē. Plkst. 8.00 sāksim ar adorāciju un plkst. 9 būs sv. Mise ar noslēguma svētību ar Vissvētāko Sakramentu.

Jauno gadu sāksim ar Dievmātes godināšanu Viņas svētkos, plkst. 16.00 Koknesē un plkst. 18.00 Pļaviņās.

Kristus dzimšana 2018

Rorate caeli

rorateAdvents ir īpašs laiks, kad gatavojamies Kristus piedzimšanas svētkiem. Šo gaidīšanas laiku vēl skaistāku un izteiksmīgāku padara tā saucamās Rorātes. Nosaukums ir no pravieša Isaja teksta, kas izsaka Mesija gaidīšanu latīniski Rorāte caeli – “Rasojiet debesīs…” Rorātes sv. Mises ar šo dziedājumu sākumā ir Dievmātei veltītas svētas Mises rīta agrumā svinot tās tikai sveču gaismā. Tas simbolizē tumsu, kurā ienāk Kristus un apgaismo pasauli. Šajā adventa ir vēl iespēja mūsu draudzēs piedzīvot pēdējo reizi Rorātes Mises piektdien plkst. 7. Koknesē un sestdien plkst. 7 Pļaviņās. Sirsnīgi aicinu!

« Older posts

© 2019 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑