ikonu izstade

6. Lieldienu svētdiena (6. 05.)

6. lieldienuTajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu ie­mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.
To Es jums pateicu, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis.
Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.
Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva manā vārdā, Viņš jums dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu.” (Jņ 15, 9-17)

plakats nometne-1

dienu_kartiba_izglitiba18-1

medjugorje flier

Sloskans_A4

Lieldienu 3. svētdiena (15. 04.)

lieldienu3Pēc Jēzus augšāmcelšanās divi Viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja par to, kas bija noticis ceļā uz Emausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet, kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: “Miers jums!”
Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Viņš tiem sacīja: “Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas: tas esmu Es! Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man.” Un, to pateicis, Viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet, kad viņi aiz prieka vēl ne­ticēja un brīnījās, Viņš tiem teica: “Vai jums šeit ir kas ēdams?” Tie pasniedza Viņam gabalu ceptas zivs. Un Viņš paņēmis ēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem sacīja: “Šeit ir tie vārdi, kurus Es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus Likumā un Praviešos, un Psalmos.” Pēc tam Viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu Rakstus. Un Viņš tiem teica: “Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšāmcelsies no miroņiem un ka Viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki.”  (Lk 24, 35-48)

Priecīgas Lieldienas-1

kartinaLieldienam

panama

« Older posts

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑