Priesteris Ronalds viesos mūsu draudzē

17.09 MelkersOtrdienas vakars Pļaviņu draudzē bija šoreiz īpašs. Pieredze rāda, ka draudze ar prieku uzņem viesus un ir patīkami redzēt arī citas sejas pie altāra un klausīties arī citas liecības, tāpēc esmu ielūdzis ciemos pr. Ronaldu Melkeru, Cēsu katoļu draudzes prāvestu. Un ne tikai tas bija iemesls. Pēc arhibīskapa vizitācijas šī gada maijā esmu no viņa ekselences saņēmis impulsu veikt pārmaiņas draudzes baznīcā saskaņā ar 2 Vatikāna koncila prasībām.  Un tieši Priesteris Ronalds ir tas, kas jau ir gājis šo ceļu un uztaisīja ļoti skaisto un gaumīgo remontu Cēsu katoļu baznīcas interjērā, kas atbilst koncila prasībām. Un tā, kā arī mūsu draudzē lēnām gatavojas garīgi  nobriest šai pārmaiņai, bija ļoti svarīgi dzirdēt citu pieredzi un teoloģisko pamatojumu jaunām skatienam uz liturģisko praksi.  Mēs par to draudzē vel runāsim un sīkāk skaidrosim, bet tagad cenšamies saprast Dieva gribu konkrētajā mirklī un būt gataviem saskatīt tās zīmes, ko mums Dievs ceļā rāda.

prāvests Pēteris

Nedēļas nogale ģimenēm

IMG_2738Jaundibināta Jāzepa vīru grupa Pļaviņās nāca ar lielisko ideju pavadīt laiku kopā ar savām ģimenēm – gan spēlējot, gan pārdomājot ģimenes dzīves svarīgas lietas, gan lūdzoties. Un tad 6.-8. septembrim mēs devāmies uz Vietalvas pagasta viesu māju Mailēs, kur mūs sagaidīja draudzes priekšnieces Valentīnas komanda ar sagatavotu programmu, ēdienu, katehēzēm un spēlēm. Kopā 13 bērni no piecām ģimenēm, kur katrs atrada sev jaunus draugus, vecāki, kas arī iepazinās cits ar citu un dalījās savos priekos un bēdās, kalpotāju grupa, kas rūpējas par visu nepieciešamo un priesteris, kas vadīja dievkalpojumu un mazās pāru rekolekcijas – tas viss liecina, ka pa lēnam sāk veidoties skaista ģimeņu kopiena, kas vēlas augt ticībā, mīlestībā un priecīgā  dzīvē draudzē.

Sirsnīgs paldies labdariem, kas ziedoja naudiņu, lai ģimeņu nedēļas nogale varētu notikt! Paldies kalpotājiem par sevis veltīšanu citiem, paldies Pēterim un Jānim par atvestajiem zirgiem un motocikliem, Valentīnai par sagatavotam ģimeņu sacensībām un ekskursiju, mūziķiem Natālijai un Viktoram par slavēšanu, katehētei Teikai par kahēzēm, un visiem par lūgšanu un atbalstu! Ceram, ka drīz turpināsim līdzīgā pasākumā un vēl kuplākā skaitā.

prāvests Pēteris

008_2_Katolu_baznicaKokneses Sv. Jāņa Kristītāja katoļu baznīcas vienkāršotās atjaunošanas projekts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai TIKS ATBALSTĪTS. Projektā ietvaros ir plānots nomainīt apkures sistēmu, atjaunot logus un nomainīt ieejas durvis. Tuvākajā laikā tiks izsludināts publiskais iepirkums un 2019. gadā oktobrī ir plānots iesākt būvdarbus.

Mieram tuvu 20gadi ielugums

ka komunicet jaunieti

Gimenu rekolekcijas_plakats

18th-SundayTajā laikā kāds no ļaužu pulka sacīja Jēzum: “Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā!” Bet Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?”
Tad Viņš tiem sacīja: “Pielūkojiet un sargieties no jebkādas mantkārības, jo pat tad, ja kādam visa ir papilnam, viņa dzīve nav atkarīga no viņa mantas.”
Un Jēzus pastāstīja viņiem līdzību, sacīdams: “Kāda bagāta cilvēka tīrums deva labu ražu. Un viņš sevī domāja, sacīdams: “Ko lai es daru, jo man nav, kur novietot savu ražu?” Un viņš sacīja: “Es darīšu tā: nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visus kviešus un visu savu mantu. Un es sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev mantas piekrāts ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un dzīro!”
Bet Dievs sacīja viņam: “Tu, neprātīgais! Šajā naktī tavu dvēseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko tu sakrāji?” Tā iet tam, kas krāj sev mantu, bet nav bagāts pie Dieva.” (Lk 12, 13-21)

marta marta

Tajā laikā Jēzus nonāca kādā ciematā, un kāda sieviete, vārdā Marta, Viņu uzņēma. Viņai bija māsa, vārdā Marija, kas, apsēdusies pie Kunga kājām, klausījās Viņa runā. Bet Marta nopūlējās ar dažādiem pakalpojumiem.
Tad viņa pienāca un sacīja: “Kungs, vai Tev nerūp, ka mana māsa ir atstājusi mani vienu piekalpot? Tāpēc saki viņai, lai viņa man palīdz!”
Un Kungs atbildot sacīja viņai: “Marta, Marta, tu rūpējies un uztraucies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija izvēlējās sev labāko daļu, kas viņai netiks atņemta.” (Lk 10, 38-42)

JAZEPA VIRI 2

AGLONA 27.07._LV

« Older posts

© 2019 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑