Pāvesta Franciska vizīte Latvijā

pazinojums 9.03.18-page-001

Pirmais Alfa kurss Koknesē atklāts

alfa jautājums5. martā kafejnīcā RŪDOLFS notika Kokneses Alfa kursa Atklāšanas svētki, ko organizē Kokneses Romas katoļu draudze. Dalībniekiem bija iespēja uzzināt – kas ir Alfa, kā arī dzirdēt liecības par piedzīvoto šāda veida pasākumā. Ievadlekcijā ‘’Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?’’ atnākušos uzrunāja  misionārs teologs Žozefs Bastēns no Beļģijas. Muzikālo baudījumu sniedza kristīgie mūziķi Linda un Andris Mikuļi un sitaminstrumentālists Māris.

Alfa kurss ir 11 nedēļu cikls, kura mērķis ir iepazīstināt ar kristīgo ticību, tā laikā dalībnieki varēs rast atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.  Kursa nodarbības notiks pirmdienu vakaros brīvā atmosfērā, kurā iekļauta arī maltīte. Dalība Alfas kursā ir par brīvu, bet ir iespēja ziedot par vakariņām. Ja kādam rodas vēlme pievienoties, tad to var darīt līdz 26.martam. Pēc trešās nodarbības Alfa kursa grupas tiek  slēgtas jauniem dalībniekiem.

Vēlos pateikt paldies par atbalstu Kokneses novada domes priekšsēdētājām Dainim Vingrim, kafejnīcas RŪDOLFS saimniecei Annai Čīmai un Koknese Pagasta bibliotēkas kolektīvam .

Gribas pievienoties Atklāšanas svētkos priestera Pētera Alusika teiktajam: ‘’Lai šis Alfa kurss Jums ir kā patīkams lidojums!’’

 

Kokneses Alfa kursa koordinatore Gunta Ziemele

afisa_dzimtas_rekolekcijas_ĪSTAIS gulbene 2018 marts-page-001

Gavēņa rekolekcijas 10. 03. 2018

afiša rekolekcijas10.03.18.-page-001

caritas pasākums Rīgā

atverto durvju diena seminārā

Draudze piedalījās sieviešu rekolekcijās Aizkrauklē

aizkraukles rekolPirms kāda laikā, ieejot  mūsu   baznīcā, mani uzrunāja  aicinājums, ko piedāvāja prāvests . Tas aicināja draudzes pārstāvjus uz rekolekcijām sievietēm Aizkraukles Romas katoļu baznīcā 24. februārī.

Jau ilgāku laiku ļoti vēlējos tādās piedalīties, bet tās  parasti notika kaut kur  tālu, bet šoreiz ļoti tuvu!  Šajā baznīcā kas tāds notika pirmo reizi. No mūsu draudzes mēs bijām četras.

Uz rekolekcijām tika aicinātas sievietes , kuras vēlas pavadīt šo laiku lūgšanā un garīgās pārdomās par sievietes dvēseles noslēpumu, individuālās sarunās ar māsām un kopīgi dalītā priekā . Visas bijām tajās  pirmo reizi . Rekolekcijas sākās ar sv, Misi. Pēc tās tālāk rekolekciju gaitu vadīja dominikāņu māsa Diāna Jaks OP no Liepājas.  Viņa piedāvā 7 nodarbību rekolekciju ciklu ,,Sievietes dvēseles noslēpums “.

Šoreiz bija 1.  ar tēmu ,, Sieviete- meita “. Tā sākās ar ievadlekciju  ,,Garīgās dzīves principi “. Tās moto mūs sagaidīja jau uz sienas  ,, Kur Tu iesi – es iešu, kur Tu mājosi – es mājošu “. Tā bija saruna par lūgšanas spēku, ja tā ir no visas sirds. Jau pirms rekolekcijām bija dots mājas darbs – izlasīt no Vecās Derības ,,Rutes grāmatu “. 1.konference tā arī saucās: ,,Rute – Bībeles varone”. Man tika dota iespēja  gan labāk saprast , gan salīdzināt šo izklāstu ar reiz dzirdēto mācītāja Edgara Maža lekciju  par Ruti . Jāatzīst, ka man abas patika ar savu skatījumu un pieeju, bet galvenais ir tas, ka sniedza labāku izpratni par Ruti un viņas laiku .

Neapšaubāmi, īpaši gaidīta  bija 2. konference ,,Sieviete – meita”. Tā mūs ieveda nopietnajā garīgajā psiholoģijā. Lika domāt ik mirkli līdzi!  Par lomām sievietes mūžā: meita, sieva, māte. Runa bija arī par vecāku – mātes un tēva nozīmi, par dzīves laikā  pieļautajām  kļūdām, par to, kā Dievs mūs  arvien rūda, par Viņa beznosacījuma mīlestību,  paļāvību uz Viņu. Brīnišķīga, dziļa un nopietna saruna, tik spilgtas, uzrunājošas liecības! Nobeigumā bija ļoti savdabīga, dziedātā kopīgā lūgšana .

Pļaviņu draudzes vārdā pasniedzām mazas dāvaniņas Dacei no Aizkraukles, kas mūs uzaicināja piedalīties rekolekcijās, tāpat  brīnišķīgajai māsai Diānai un  šoferim, kas viņu atveda no tālās Liepājas. Rekolekcijas mums visām  bija ļoti svarīga garīga pieredze šajā Lielā gavēņa laikā . Īpašs paldies mūsu draudzes Caritas grupas vadītājai Valentīnai Savickai par  mums doto   iespēju aizbraukt .
Biruta Irēna .

Pāvesta Franciska aicinājums gavēnim

lejupielādē šeit: 1-5.2_4 Par 23.II

Pāvesta Franciska vēstījums Lielajam gavēnim 2018

Viņa Svētības pāvesta Franciska vēstījums Lielajā gavēnī 2018

Viru_Konference_2018-727x1024

« Older posts

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑